top of page

Biegiem po sprawność

Stowarzyszenie „Szlakiem Tęczy” zachęcone sukcesem i pozytywnym odbiorem poprzednich akcji zaprasza na VIII. edycję biegu charytatywnego „Biegiem po sprawność”. Celem inicjatywy jest połączenie świata osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych poprzez sport.

Informacje o biegu

Damski Race
Biegacz w maratonie

Informacje podstawowe

Bieg odbędzie się 25 maja (sobota). Dla zawodowców i prawdziwych twardzieli przewidziany jest dystans 10 km (trasa biegu będzie prowadzić głównie po Lesie Nadarzyńskim), dla mniej wytrzymałych dystans 3 km oraz trasa 3 km nordic walking. Dzieci i osoby niepełnosprawne będą miały do wyboru dystans 1 km lub 500 m na Stadionie GOS-u w Nadarzynie (będą obowiązywały kategorie wiekowe).

Dzięki temu wydarzeniu podopieczni Stowarzyszenia uczą się wiary we własne możliwości oraz kształtują wolę walki do pokonywania kolejnych barier. Uczestnicy poznają siłę wytrwałości i czerpią motywację do realizacji kolejnych wyzwań.

Oficjalny program minutowy

7:45-9:00 Rejestracja zawodników i wydawanie pakietów startowych na bieg 10 km i 3 km + 3 km nordic walking, 1 km i 0,5 km.


9:00 Rozpoczęcie pikniku dla dzieci
9:10  Rozgrzewka do biegu dzieci na 0,5 km i 1 km
9:15 Start biegu chłopców na 0,5 km
9:30 Start biegu dzieci na 1 km
9:50 Rozgrzewka dla zawodników na 10 km , 3 km i 3 km nordic walking.
10:00 Start biegu na 10 km, 3 km i 3 km nordic walking
11:00 Dekoracja zwycięzców biegów dziecięcych
11:30 Dekoracja zwycięzców biegów na 10 km, 3 km i 3 km nordic walking
13:00 Zakończenie Imprezy.

Biegom będzie towarzyszył piknik rodzinny: atrakcyjny plac zabaw, , kawiarenka z domowymi ciastami, kawą i herbatą oraz inne atrakcje niespodzianki.

Kilka słów o naszym biegu

Zaczęliśmy „biegać po sprawność” w 2015 roku – namówiły nas do tej akcji osoby z zewnątrz, szukając sposobu na wypromowanie naszej działalności i znalezienie dodatkowego wsparcia finansowego. Jesteśmy organizacją non profit, mamy obecnie 30 podopiecznych z różnymi niepełnosprawnościami. Naszym celem jest pomoc w rehabilitacji i wszechstronnej terapii naszych podopiecznych oraz opieka nad ich rodzinami.

Od pięciu lat działamy w nowej siedzibie w Ruścu, ul. Osiedlowa 72. Dzięki pomocy Ludzi Dobrej Woli,  Gminy Nadarzyn, a także intensywnej pracy mamy bardzo dobrze wyposażoną salę do rehabilitacji, jest coraz więcej chętnych do korzystania z pomocy terapeutycznej. Rozszerzamy również ofertę pomocy dla rodziców i opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych. Mamy bardzo dużo pomysłów i planów związanych z opieką nad naszymi podopiecznymi. Chcemy przeprowadzać szkolenia dla asystentów osób niepełnosprawnych, ponieważ brakuje specjalistów w tej dziedzinie. Na to wszystko potrzebne są środki finansowe, dlatego w czasie VII edycji Biegu Charytatywnego będziemy zbierać fundusze na realizację naszych celów i zamierzeń.

Tegoroczna edycja biegu odbywa się pod patronatem Powiatu Pruszkowskiego oraz Wójta Gminy Nadarzyn.

Impreza „Biegiem po sprawność” może się odbyć dzięki naszym wolontariuszom i sponsorom: Starostwu Powiatowemu w Pruszkowie, Gminie Nadarzyn, Gminnemu Ośrodkowi Sportu w Nadarzynie, Scanii, Ferrero, Toyota W&J Wiśniewski, Makroconcert, MS Okna Nadarzyn. Wszystkim sponsorom i ludziom dobrej woli, którzy z takim oddaniem pomagają nam przy organizacji „Biegu po sprawność” serdecznie dziękujemy.

Rodzice i przyjaciele Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy”

Nasze projekty

W ramach naszych projektów prowadzimy wiele aktywności oto nasze największe projekty

Rehabilitacja

W ramach tej grupy projektów organizujemy wsparcie z zakresu rehabilitacji ruchowej. Posiadamy własną i dobrze wyposażoną salę do ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Wsparcie specjalistyczne

Nasi podopieczni w ramach prowadzonych projektów mają także dostęp do psychologów, pedagogów, logopedów czy neurologopedów.

Bieg po sprawność

Od kilku lat organizujemy na stadionie w Nadarzynie bieg charytatywny dla dorosłych i dzieci. Opłaty z tytułu uczestnictwa w 100% przeznaczone są na pomoc dzieciom niepełnosprawnym objętym opieką Stowarzyszenia Szlakiem Tęczy.

bottom of page