top of page

O nas

Głównym celem Stowarzyszenia są działania na rzecz wyrównywania szans społecznych dzieci i osób z niepełnosprawnością, przestrzegania wobec nich praw człowieka i obywatela.

Cel ten realizujemy poprzez szczegółowe działania aktywizujące osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodziny w życiu społecznym poprzez organizację różnego typy zajęć, warsztatów, spotkań integracyjnych.

Organizujemy pomoc dla naszych podopiecznych oraz członków ich rodzin w zakresie rehabilitacji, refundacji kosztów leczenia, która ma na celu polepszenie ich bytu. Poprzez rzecznictwo na rzecz podopiecznych i ich rodzin propagujemy w społeczeństwie poszanowanie dla osób z niepełnosprawnością oraz przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu tej grupy społecznej.

Cele realizujemy dzięki szeroko pojętej współpracy z władzami państwowymi, samorządowymi, środkami masowego przekazu oraz innymi organizacjami.

Malowanie twarzy

Od 2012 r. w Sali do rehabilitacji, która  została wyremontowana i urządzona z własnych środków Stowarzyszenia odbywają się zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla podopiecznych

.

Dzięki aktywnym działaniom rodzin skupionych w Stowarzyszeniu sala jest przystosowana i wyposażona w sprzęt niezbędny osobom z niepełnosprawnością, sprzęt ten jest na bieżąco uzupełniany.

 

Organizujemy często warsztaty psychologiczne dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością. Jesteśmy nawzajem dla siebie grupą wsparcia, co dla rodziców jest nie do przecenienia szczególnie w chwilach trudnych.

 

W listopadzie 2013 roku Sąd Rejestrowy rozpatrzył pozytywnie nasz wniosek i przyznał Stowarzyszeniu „Szlakiem Tęczy” status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu możemy zbierać 1% podatku.

 

Z zebranych pieniędzy dofinansowujemy rehabilitację i leczenie naszych podopiecznych. Decyzją Zarządu 1,5% może być dedykowany na rehabilitację konkretnego dziecka, wtedy w polu cel szczegółowy należy wymienić imię i nazwisko podopiecznego na którego chcemy przeznaczyć nasz 1,5%.

 

Stowarzyszenie z pozyskiwanych darowizn dofinansowuje  zajęcia rehabilitacyjne podopiecznych, gdyż ich rodziny nie są w stanie samodzielnie pokryć tych wszystkich wydatków związanych z rehabilitacją i opieką nad dzieckiem z niepełnosprawnością. Finansujemy zakup sprzętu do sali terapii sensorycznej oraz różnego typu warsztaty i imprezy organizowane dla naszych dzieci i rodzin.

Jednym z bardzo ważnych celów Stowarzyszenia jest organizacja wypoczynku letniego podopiecznych. Jest to niemal konieczność życiowa, gdyż nasi podopieczni nie mają praktycznie żadnych możliwości  atrakcyjnego wypoczynku wakacyjnego wśród swoich rówieśników zarówno tych z niepełnosprawnością jak i tych sprawnych.

Dwie osoby razem na zewnątrz

Zarząd Stowarzyszenia

Paweł Friedrich - Prezes Zarządu

Marcin Kalbarczyk - Wiceprezes Zarządu

Bożena Kuta-Kępka - Członwek Zarządu

Agnieszka Krajewska - Skarbnik

Jarosław Kmieciak - Sekretarz

Komisja Rewizyjna

Krystyna Dąbrowska - Przewodnicząca

Ilona Massalska - Członek

bottom of page