top of page

Projekty realizowane dzięki Urzędowi Gminy w Nadarzynie
Dzięki dotacjom z Urzędu Gminy Nadarzyn Stowarzyszenie “Szlakiem Tęczy” realizowało projekty:


w dniach 04.11.2021- 30.12.2021 - Zajęcia sprawnościowe na basenie i terapia neurologopedyczna dla członków Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy” oraz w dniach 14.11.2021- 15.12.2021 - Podtrzymywanie wyuczonych sprawności – fizjoterapia dla członków Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy”


Osoby z niepełnosprawnosciami ze Stowarzyszenia “Szlakiem Tęczy” miały możliwość uczestniczenia w różnorodnych dopasowanych do potrzeb zajęciach rehabilitacyjnych. Projekt był wspomożeniem i uzupełnieniem rehabilitacji w formie zajęć sprawnościowo – ruchowych z fizjoterapii, zajęć neurologopedycznych oraz zajęć sprawnościowych na basenie pod okiem wysokiej klasy terapeutów.


Realizacja projektu pozwoliła na stworzenie możliwości przywrócenia i utrzymania sprawności podopiecznych Stowarzyszenia “Szlakiem Tęczy” oraz zapobiegła ich wykluczeniu w dostępie do tego rodzaju usług. Projekty stworzyły możliwość lepszego ich funkcjonowania oraz wspomogły ich drogę do usamodzielnienia.


Dziękujemy Urzędowi Gminy Nadarzyn za otrzymane wsparcie.


bottom of page